Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I połowę 2023 roku.

PDFI POŁOWA 2023 roku (288,63KB)

AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony samochodowe z samochodów do 3,5 t)

UWAGA!  Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00.

W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

Przewiń do góry