Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami dotyczącymi komunikacji publicznej na terenie gminy prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy autobusów, w szczególności z nowymi godzinami odjazdu autobusów do szkół. Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. komunikacja organizowana przez gminę Rudziniec, a obsługiwana przez Firmę GTV BUS, będzie bezpłatna dla wszystkich pasażerów poruszających się po terenie gminy Rudziniec. W związku z powyższym pasażerowie nie będą zobowiązani do zakupu biletów jednorazowych, ani miesięcznych.
Pasażerowie korzystający z komunikacji organizowanej przez ZTM na linii M106 będą mogli korzystać z darmowej komunikacji w następujących przypadkach:
  • dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7. rok życia
    na podstawie oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży
  • dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, w wieku od 7. do 16. roku życia dzieci
    na podstawie uprawnień zakodowanych na karcie ŚKUP dokonanych na podstawie ważnego dokumentu zawierającego imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, fundacje organizujące miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo niezbędnym jest złożenie w POP przez rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które ukończyło 13 rok życia, pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania/ zameldowania dziecka.
  • osoby, które ukończyły 70. rok życia, tj. od dnia ukończenia
    na podstawie dokumentu tożsamości zawierający datę urodzenia i zdjęcie.
Szczegółowe informacje o przejazdach bezpłatnych i ulgowych znajdziecie Państwo w poniżej zamieszczonym linku:
Przewiń do góry