Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:
Ochrony i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

PDFWyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Rudziniec (127,26KB)