Grafika dotycząca 1,5% podatku


Wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy Rudziniec:

Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego Numer KRS Miejscowość

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA "SZANSA"

0000003134 PŁAWNIOWICE
FUNDACJA UNIKUM 0000796112

RUDNO

 


Wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy Rudziniec i osób potrzebujących, dla których wymagane jest podanie w zeznaniu podatkowym celu szczegółowego:

 

Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego Numer KRS Cel Szczegółowy

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

0000037904 19009 Bohm Jakub
     
FUNDACJA ISKIERKA 0000248546 Julia Wiktor

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

0000037904 261 Leksy Krzysztof Paweł
FUNDACJA SIEPOMAGA 0000396361 0244368 Kuba

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0000116212

[w rubryce "cel szczegółowy" należy wpisać nazwę wybranej jednostki OSP oraz jej adres wraz z kodem pocztowym]

Ochotnicze Straże Pożarne:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowie, ul. Sportowa 18, 44-160

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie, ul. Szkolna 14a, 44-120

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle, ul. Piękna 15, 44-172

Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach, ul. Pyskowicka 20, 44-160

Ochotnicza Straż Pożarna w Łączy, ul. Szkolna 34, 44-160

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewieszy, ul. Plażowa 1, 44-172

Ochotnicza Straż Pożarna w Pławniowicach, ul. Gliwicka 91, 44-171

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu, ul. Gliwicka 1, 44-160

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku, ul. Jagiellońska 11, 44-172

Ochotnicza Straż Pożarna w Widowie, ul. Stawowa 2, 44-172


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 

Przewiń do góry