Rozliczając PIT mamy prawo oddać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Chcąc zachęcić Państwa do wspierania potrzebujących z gminy Rudziniec, postanowiliśmy stworzyć Rudziniecką Bazę Pomocową. 

Na Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ ) znalazły się 2 organizacje z gminy Rudziniec:
 
• Fundacja UNIKUM (KRS 0000796112) - Rudno
• Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" (KRS 0000003134) - Pławniowice
 
Wiemy jednak, że w naszej gminie jest także wiele osób potrzebujących, które znajdują się w organizacjach ponadlokalnych/ogólnopolskich i które również mogą otrzymać 1,5% podatku poprzez wskazanie w formularzu „celu szczegółowego” .
 
W związku z tym prosimy wszystkie chętne podmioty (w tym osoby fizyczne) z gminy Rudziniec o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: karolina.kaczmarczyk@rudziniec.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę organizacji
- numer KRS organizacji
- informacje dodatkowe (np. w przypadku, gdy należy uzupełnić w formularzu „cel szczegółowy”)
- miejsce zamieszkania
(można również załączyć ulotkę)
 
Lista osób i organizacji z naszej gminy będzie systematycznie aktualizowana w zakładce „Rudziniecka Baza Pomocowa”. Zgłoszenia można nadsyłać bezterminowo.
 
Przewiń do góry