Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Śpiewające fortepiany - koncertowo i z humorem" złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy, 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 46.

>>informacja<<