RPO WSL - poziomo.png

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono realizację

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Wartość projektu: 1.298.342,64 zł

Kwota dofinansowania: 1.022.892,29 zł

Okres realizacji: od 20.05.2020 r. do 15.12.2022 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji wytwarzających odnawialne źródła energii – energię słoneczną, energię aerotermalną (powietrza), energię z biomasy w 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gminy Rudziniec, tj.:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowie: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-powietrze);
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-powietrze);
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-woda);
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łączy: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-powietrze);
- Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-woda);
- Ochotnicza Straż Pożarna Widowie: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-powietrze);
- Klub Sportowy Młodość Rudno: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-woda)
- Klub Sportowy Olimpia Pławniowice: 1 instalacja fotowoltaiczna, 3 pompy ciepła (powietrze-powietrze);
- Klub Sportowy Ślązak Bycina: 1 instalacja fotowoltaiczna, 4 pompy ciepła (powietrze-powietrze);
- Klub Sportowy Start Kleszczów: 1 instalacja fotowoltaiczna, 1 pompa ciepła (powietrze-powietrze);
- Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – kocioł na biomasę.
Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Rudziniec.

Efekty i rezultaty:
Głównymi efektami realizacji przedsięwzięcia są:
- wybudowanie 16 jednostek wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii;
- wybudowanie 10 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
- zmniejszenie ilości produkowanych zanieczyszczeń powietrza;
- wzrost jakości powietrza na terenie objętym realizacją operacji;
- podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Rudziniec.

3.jpeg

2.jpeg

1.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

Przewiń do góry