Zawiadamia się, że w dniu 31 sierpnia 2017 r., godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
  5. Informacje o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
  6. Status przygotowań nowych oddziałów przedszkolnych w Kleszczowie, Rudnie oraz Rudzińcu.
  7. Omówienie statusu inwestycji dotyczących budowy sali gimnastycznej w Kleszczowie, rozbudowy szkół w Pławniowicach oraz Poniszowicach.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie posiedzenia.