Metropolia - poziomo.png

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono realizację

Źródło finansowania:
Dotacja celowa z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2022 roku.

Wartość projektu: 1.005.666,93 zł

Kwota dofinansowania: 666.666,00 zł

Okres realizacji: od 30.06.2022 r. do 09.11.2022 r.

Opis projektu:
Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni ulicy Polnej w Pławniowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową - ulicą Gliwicką przy wjeździe do Pławniowic do skrzyżowania trzech ulic tj. Gliwickiej, Bocznej i Polnej w Pławniowicach. Przedmiotem operacji były roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi w zakres robót wchodzi m.in.:
- wykonanie robót pomiarowych w ilości 1,630 km;
- wykonanie wcinek istniejącej nawierzchnię w ilości 72,5 mb, wykonanie korytowania o szerokości 0,65 mb, głębokości 30 cm i długości 1630 mb na obu stronach jezdni, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm i szerokości 0,6 m na obu stronach jezdni i długości 1630 mb;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm na poszerzeniach i szerokości 0,60 m w ilości 1956,00 m2;
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem w ilości 7172,00 m2;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm na całej szerokości jezdni w ilości 7172,00 m2;
- regulacja wysokości istniejących zjazdów z kostki betonowej w ilości 108 m2 i 27 mb krawężników drogowych;
- wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 208 m2 (korytowanie 20 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego 20 cm grubości, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 5 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm) oraz zabudowa 54 mb krawężnika drogowego;
- utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym na szerokości 50 cm i grubości 15 cm w ilości 1630 m2;
- ścinanie poboczy od strony rowu przydrożnego o szerokości 1,5 m, na długości 856 mb w ilości 1284 m2;
- czyszczenie rowu przydrożnego na długości 856 mb;
- regulacja zaworów wodociągowych w ilości 4 sztuk;
- zabudowa progu spowalniającego wyniesionego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem;
- wykonanie warstwy ścieralnej na tarczach skrzyżowań;
- wykonanie oznakowania poziomego.

Efekty i rezultaty:
Głównym efektem realizacji przedmiotowej operacji jest poprawa stanu dróg na terenie Gminy Rudziniec oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z lokalnych dróg publicznych.

1.jpeg

2.jpeg

Przewiń do góry