Szanowni Rolnicy!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o podjętej decyzji wykupienia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

>>pismo Prezesa KRUS<<