Telefony Alarmowe

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Obrona cywilna

Policja

 


TELEFONY ALARMOWE

Europejski Numer Alarmowy tel. 112

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Wodociągowe  tel. 994

 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

 (32) 230 32 63, w sprawach awarii po godzinach pracy: 502 646 682

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

tel. alarmowy 222 500 115

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach

tel. alarmowy 607 855 277, stacjonarny: 32 231 23 50.

 

 


Akcja „Bezpieczna Woda" jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, której celem jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

W założeniach efektem planowanej Akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.

PDFWIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKCJI "BEZPIECZNA WODA" - LATO (27,13MB)

 


Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

PDFWIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKCJI "BEZPIECZNA WODA" - ZIMA (2,78MB)
 


miniatura mapa zagrożrenia lasu.jpeg 

Mapa zagrożenia pożarowego lasu

 


Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Więcej informacji na stronach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Poradniki RSO:

1. PDFAlarmowanie i ostrzeganie (570,74KB)
2. PDFBezpieczny wypoczynek (939,14KB)
3. PDFBurze i nawałnice (1,51MB)
4. PDFEwakuacja (1,49MB)
5. PDFPo powodzi (1,51MB)
6. PDFPrzed powodzią (1,50MB)
7. PDFUpały (1,51MB)
8. PDFW sytuacji zagrożenia powodziowego (1,53MB)
9. PDFW trakcie powodzi (1,51MB)
10. PDFWichury (1,49MB)

 


PDFRozporządzenie o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (86,49KB)

 


PDFInformacje - Dzikie lodowiska (60,39KB)

 


Wypalanie traw zabija - plakat

 


Kampania społeczna 4U! - postępowanie w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

https://4u.tpcoe.gov.pl/

Grafika prewencyjna kampanii

 


Obrona Cywilna:

PDFINFORMACJA O ZAGROŻENIU POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ związaną z działalnością zakładu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (451,74KB)

PDFSygnały alarmowe (132,56KB)

PDFZasady postępowania i zachowania się na wypadek różnych zagrożeń (434,08KB)

PDFInstrukcje postępowania na wypadek powodzi w Gminie Rudziniec. (145,88KB)

PDFZarządzanie ryzykiem, skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich lub leśnych (1,33MB)

 

 


Policja

Komisariat Policji w Pyskowicach

Ul. Wyszyńskiego 24

44-120 Pyskowice

Telefon (32) 300 85 50

e-mail: 

 

Rejon nr 9

asp. Łukasz Kempa

tel. 47 85 905 72, kom.  723 652 809

e-mail:

Gmina RUDZINIEC - miejscowości:

Chechło, Niewiesze, Niekarmia, Pławniowice, Poniszowice, Słupsko, Widów.


Rejon nr 10

sierż. szt. Dawid Kulpok

tel. 47 85 905 51, kom. 798 032 360

e-mail:

Gmina RUDZINIEC - miejscowości:

Rudziniec, Rudno, Łany, Łącza.


Rejon nr 11

asp. szt.  Grzegorz Kacan

tel. 47 85 905 72, kom. 723 652 199

e-mail:

Gmina RUDZINIEC - miejscowości:

Bojszów, Bycina, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Rzeczyce, Taciszów.

Przewiń do góry