Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu informuje, że od dnia 13.04.2023 r. na okres 3 lat obowiązywać będzie:
- zgodnie z art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. X 2023 r., poz. 537) zatwierdzoną przez organ regulacyjny decyzją: GL.RZT.70.108.2022, taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu.    
Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu:

PDFZestawienie cen i opłat za wodę i ścieki (137,25KB)

Przewiń do góry