plakat

Plakat informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gliwicach dotyczący bezpiecznych ferii zimowych.

>>plakat<<