info

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 21 marca 2019 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

>>porządek obrad<<