Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd w gminie Rudziniec. Podziękowania kieruję do byłych Wójtów, byłych i obecnych Radnych Gminy, Sołtysów, Pracowników Samorządowych, Radnych Rad Sołeckich oraz osób przyczyniających się do propagowania idei samorządności.Wszystkim związanym z samorządem życzę, aby kolejne lata były wypełnione sukcesami. Niech społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy!
Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut
Dzień Samorządu Terytorialnego
Przewiń do góry