I Sesja Rady Gminy Rudziniec kadencji 2014-2018

 

W dniu 1 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach odbyła się I Sesja Rady Gminy Rudziniec. Podczas sesji przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzińcu, Zuzanna Wollek-Gaida wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Krzysztofowi Obrzutowi - Wójtowi Gminy Rudziniec wybranemu w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. Kolejno radni oraz Wójt złożyli ślubowanie. Na sesji wybrano również w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, którym została Pan Bernard Kukowka oraz I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którymi zostali odpowiednio Pan Andrzej Szołtysik i Pani Adela Kacy. Następnie powołano komisje stałe w następującym składzie:

Komisja Rewizyjna: Leon Kocur (przewodniczący), Ewa Richter, Teresa Heller, Adela Kancy, Mariusz Strójwąs.

Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Gminy: Adela Kancy (przewodnicząca), Joachim Lisok, Mateusz Frejno, Edward Spyrka, Leon Kocur, Sebastian Böhm, Andrzej Szołtysik.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: Mateusz Frejno (przewodniczący), Sebastian Kałuża, Bernadeta Fitzke, Andrzej Szołtysik, Ewa Sztyrc, Alojzy Karafioł, Joachim Lisok.

Komisja ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Andrzej Szołtysik (przewodniczący), Ewa Richter, Mariusz Strójwąs, Edward Spyrka, Leon Kocur, Teresa Heller, Ewa Sztyrc.