Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II połowę 2023 roku.

PDFII POŁOWA 2023 roku (288,87KB)

AKC - zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe z samochodów do 3,5 t)

UWAGA!  Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00.

W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.
Reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów należy zgłaszać do 3 dni.

 

Przewiń do góry