W ślad za pismem Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Janusza Piechocińskiego, Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w ramach działań w zakresie tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, na mocy dyrektywy usługowej oraz przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK). Pojedynczy Punkt Kontaktowy powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, zarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej. Zadaniem PPK jest więc ułatwienie administracji i przedsiębiorcom dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym usługowej. Zgodnie z dyspozycjami dyrektywy usługowej szczególny nacisk położono na umożliwienie realizacji wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny i elektroniczny za pośrednictwem tego Punktu.

 

Analizy przeprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki, jak również dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem CEIDG oraz PPK wskazują, że przedsiębiorcy na etapie rejestrowania działalności gospodarczej, mają małą wiedzę na temat swoich praw i obowiązków, a także często nie zdają sobie sprawy, gdzie mogą znaleźć właściwe informacje. W związku z powyższym zachęcam Państwa do korzystania z portalu PPK (biznes.gov.pl), na którym znajdziecie Państwo szereg informacji i porad zwianych z prowadzeniem działalności gospodarczej.