Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach, o których mowa powyżej.

PDFInformacja o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowych II półrocze 2023 (113,30KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy (40,50KB)

Przewiń do góry