Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację  w roku 2018 Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018 – 2019

>>ogłoszenie<<