Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich” mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.
 
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.
————————————–
Grupa docelowa to:
– osoby w wieku powyżej 18 lat,
– zamieszkujące tereny wiejskie na terenie województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).
Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo opolskie i województwo śląskie.
Na terenie woj. śląskiego zostanie utworzonych 6 grup, tj. 90 osób weźmie udział w operacji
Łącznie zostanie utworzonych 12 grup szkoleniowych po średnio 15 osób każda, tj. 180 osób łącznie.
 
Dokumenty do pobrania i wypełnienia (formularz zgłoszeniowy i regulamin operacji rozeznania rynku) dostępne pod adresem: http://klomnia.pl/.../nowy-projekt-pszczelarstwo-w.../
Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: biuro@klomnia.pl
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 608729046
 
Przewiń do góry