Informujemy, że w okresie od 24.08.2023 r. do 17.09.2023 r. będzie miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rudziniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec (378,73KB)

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

ZIPPrognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium (18,56MB)

PDFDRUK - UWAGA do projektu STUDIUM (191,95KB)

W ramach wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium która została zaplanowana na dzień 31.08.2023 r. godz. 1600 w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Nadto w dniach:

  • 25.08.2023 r. w godzinach od 13.00 do 14.00
  • 29.08.2023 r. w godzinach od 13.00 do 14.00
  • 06.09.2023 r. w godzinach od 10.00 do 11.00,

w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą miały miejsce dyżury on-line głównego projektanta, w czasie których również będzie można zapoznać się z przedmiotowym projektem.

Link do spotkania online:

https://teams.live.com/meet/9482329548500?p=Tu2jFdq1559eS6bd

Przewiń do góry