Zawiadamia się, że w dniu 6 sierpnia 2018 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudziniec.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.