Zawiadamia się, że w dniu 17 września 2018 r., godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie efektu końcowego prac związanych z inwestycją pn. "Budowa stacji wodociągowej dla miejscowości Bycina".
  5. Zapoznanie się ze stopniem realizacji III etapu zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec".
  6. Omówienie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia.