info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

>>ogłoszenie<<