info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dystrybucja żywności na obszarze Gminy Rudziniec” złożona przez Fundację Zacisze Grażyny.

>>informacja<<