info

Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń w roku 2019.

>>szczegółowe informacje<<

>>wzór oświadczenia za rok 2018<<