komunikat prasowy ws. XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się w dn. 1 marca 2019 r.

>>komunikat<<

>>załącznik nr 1 do komunikatu<<

>>załącznik nr 2 do komunikatu<<

 

foto

 

foto