Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Gminy Izbicko, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku zapraszają do udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim "Śląskie Beranie" (10.05.2019 r.). Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych województwa opolskiego i zainteresowanych szkół województw ościennych - dolnośląskiego i śląskiego.

Tegoroczna edycja przygotowywana jest we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Dnia Europy, który  w 2019 roku będzie miał charakter imprezy otwartej i odbędzie się zarówno w pomieszczeniach jak w plenerze. Obchody rozpocznie parada z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej z Izbicka oraz innych szkół z województwa opolskiego i śląskiego, które zgłosiły chęć udziału w obchodach i konkursie pn. „Śląskie Beranie”.

Podczas  planowanego wydarzenia uczestnicy będą wspólnie świętować 15-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i prezentować wynikające z tego tytułu korzyści i obowiązki oraz propagować podstawowe wartości Unii Europejskiej. Momentem kulminacyjnym Dnia Europy będzie wspólne odśpiewanie Ody do Radości.

W trakcie wydarzenia będą przeprowadzane liczne gry oraz zabawy. Na stoisku Mobilnego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole będzie można zasięgnąć informacji o Unii Europejskiej, otrzymać publikacje poświęcone tematyce unijnej, dowiedzieć się, jakie prawa przysługują obywatelom Unii Europejskiej, a także zadać pytania konsultantkom na inne interesujące uczestników tematy.

Osobą odpowiedzialną za  organizację XXVI Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” jest Jolanta Lamm- tel. 77/4617284 lub 723045333
Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres:  Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku, ul 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko, tel.: 77/4617284; e-mail: sekretariat@zsgi.pl
Szczegóły znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik do pisma, a także na stronach: PSP Izbicko: www.zsgi.pl,  oraz Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl 

>>regulamin<<

>>regulamin_dorośli<<