Informacje dotyczące epidemii koronawirusa

 

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zostań w domu, walcz z wirusem"

>>informacja<<

 

20 kwietnia Rada Gminy Rudziniec na wniosek Wójta podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU


Szanowni Państwo, w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników, od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Proszę  realizować sprawy; pocztą tradycyjną,  e-mailowo gmina@rudziniec.pl , lub telefonicznie nr tel 32/4000 700 fax 32/7390614

Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian, jednak od 16.03.2020r URZĄD BĘDZIE FIZYCZNIE ZAMKNIĘTY  bez możliwości kontaktu osobistego, za wyjątkiem biura podawczego i USC.

Informacje ZUS dla przedsiębiorców - tarcza antykryzysowa

 

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.