info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagłośnienie festynu kościelnego w Bycinie"” złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. św. Marcina bpa w Paczynie.

>>informacja<<

woda

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz  podwyższonym zużyciem wody monitorowanym  na  ujęciach na obszarze Gminy Rudziniec, apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy, aby w sposób racjonalny i odpowiedzialny korzystali z wody pitnej, wykorzystując ją wyłącznie w celach bytowych.
Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dostaw, ale biorąc po uwagę zapowiedzi, że upały  nadal utrzymają się jeszcze co najmniej kilka dni, już teraz należy wprowadzić ograniczenia, aby nie doszło do konieczności czasowych przerw w dostawie wody. Dlatego też proszę o powstrzymanie się od podlewania ogródków, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą wodociągową. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

>>zarządzenie ws. ograniczenia zużycia wody w Gminie Rudziniec<<

foto

23 czerwca na plaży w Niewieszy nad Zbiornikiem Pławniowickim, wśród lasów, wokół rozpalonych ognisk tworzących wyjątkowy klimat dla wszystkich zakochanych odbyło się prawdziwe misterium ognia i wody, zorganizowano  prasłowiańskie święto miłości w magiczną noc czaru i jedności, harmonii i równowagi.

info

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przesyła informację "Dopalacze - Wypalacze Groźne narkotyki"

>>informacja<<

 

info

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przesyła informację "Bezpieczne Wakacje"

>>informacja<<

 

info

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przesyła informację " Indywidualna ochrona przed komarami w domu i ogrodzie"

>>informacja<<

 

info

Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia.

>>treść informacji<<