W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020 >>więcej<<

 

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej >>więcej<<

 

 

Prowadzenie zajęć na obiektach sportowych otwartych – w pytaniach i odpowiedziach

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu--etap-od-4-maja-2020-r--odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania?fbclid=IwAR1ZjGMVk087m0PKsk8ZMhSDJPnXZBr9pH4eoW6RPnCVRZyCFBox30Wm2gY#_ftn1  

 

Szanowni Państwo, wspólnie z dyrektorami zespołów szkolno- przedszkolnych szczegółowo przeanalizowana została możliwość otwarcia przedszkoli. Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest to możliwe bezpieczne otwarcie przedszkoli co najmniej do 24 maja 2020r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu ich wypłat w kampanii 2019 przeznaczono
75 mln zł.

Do 29 kwietnia 2020 r. ARiMR wypłaciła około 62 mln zł dla ponad 56 tys. rolników.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

 

Wobec zapowiedzi Premiera RP, że od 6.05.2020 będą mogły być uruchomione przedszkola i żłobki i że decyzje ma podjąć organ założycielski na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia które zostaną opracowane .  Informuję, że po ukazaniu się wytycznych i po konsultacji z Dyrektorami Szkół podejmę stosowna decyzje. Rząd RP również zapowiedział że nadal będą zasiłki opiekuńcze

z poważaniem

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec