info

Zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 roku.

info   

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin realizacji zadania: 16.08.2018 r. - 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej piłki nożnej seniorów o puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Amator Rudziniec.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody 135-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słupsku.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „TANGO I JAZZ” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej, Zespół Pałacowo - Parkowy (kościelna jednostka organizacyjna).

>>informacja<<

plakat Bezpłatne szkolenia na kierowcę kat. C i płatny staż. Szczegóły na plakacie informacyjnym.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: BURZE Z GRADEM w dniu 21.06.2018 r. od godz. 14.00 do godz. 2:00 dnia 22.06.2018 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 4 <<<