info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Propagowanie i podtrzymywanie tradycji pożarniczych oraz promocja statutowej działalności jednostki OSP Widów” złożona przez OSP Widów

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej” złożona przez Klub Sportowy Rudziniec

>>informacja<<

 

info

W dniu 15 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – fotowoltaika.

Projekt pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” złożony przez Gminę Rudziniec wspólnie z Gminą Pyskowice, Gminą Toszek, Gmina Wielowieś oraz Gminą Gierałtowice pełniącą rolę partnera wiodącego niestety nie uzyskał dofinansowania.

zyczenia
zyczenia
info

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży.

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: SILNY DESZCZ Z BURZAMI od godz. 10:35 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019

>>>INFORMACJA <<<