info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert zespołu Chrząszcze” złożona przez Ośrodek - Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach reprezentowany przez ks. Krystiana Worbs.

>>informacja<<

info Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z pytaniami odnośnie suszy rolniczej >informacja<
info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 03 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festyn sportowy w Bycinie” złożona przez Ludowy Klub Sportowy Ślązak Bycina reprezentowany przez Prezesa Grzegorza Piktel oraz Vice Prezesa Adama Szifler.

>>informacja<<

 

Od 1 sierpnia 2019r. w Gminie Rudziniec  będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów segregowanych. W związku z tym od 16 lipca pracownicy Urzędu Gminy będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.