info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Gminny Turniej Trampkarzy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez Ludowy Klub Sportowy Start Kleszczów reprezentowaną przez Tadeusza Cyrus-Prezesa i Sebastiana Blitka Sekretarza

>>informacja<<

 

W związku z przewidywaną większą ilością uczniów z terenu gminy Rudziniec dojeżdżających do szkół średnich w Gliwicach od dnia 02 września 2019 roku (poniedziałek) wprowadza się  zmiany.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego.

Wyniki - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina

info

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy będzie obowiązywał od środy 28 sierpnia (od godz. 00:01) do wtorku 3 września (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższych dniach przeprowadzi lustracje gospodarstw rolnych mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Wizyty w gospodarstwach nie mają na celu karania i nakładania mandatów, lecz będą miały charakter prewencyjny czyli mają pokazywać przede wszystkim  występujące zagrożenia i nieprawidłowości.

Po tej kontroli inspektor PIP poinformuje Radę Gminy i Sołtysów na sesji o wynikach lustracji.