Urząd Gminy Rudziniec informuje, że na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)  w dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych – emisja dźwięku ciągłego trwającego trzy minuty oznaczającego odwołanie alarmu.

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie województwa np. zagrożenie powodziowe, trening zostanie odwołany.

 

Ogłoszenie wójta o odwołaniu drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 o numerze SGL46RM

O aktualnym etapie prac nad nową perspektywą UE, o konieczności zachowania instrumentu ZIT/RIT w dotychczasowej formule i podziale środków pomiędzy krajowe a regionalne programy operacyjnie w perspektywie 2021-2027 rozmawiali samorządowcy w Częstochowie.

 

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup pojazdów pożarniczych !