info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR WÓJTA GMINT RUDZINIEC" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów reprezentowaną przez Mateusza Frejno-prezesa

>>informacja<<

 

Od 14 grudnia 2019r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 >>więcej

 

Mając na uwadze działania prowadzone w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Państwowy Instytut Weterynaryjny.

>>ULOTKA<<

>>INFORMACJE NA STRONIE WWW<<

>>ZAPOBIEGANIE<<

>Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF <

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że należy dokonywać podłączeń nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziniec.
Prace mogą zostać  wykonane wyłącznie  pod nadzorem  ZBGKiM w Rudzińcu.
Tel. kontaktowy : 32 338-67-43

Procedura podłączenia nieruchomość do sieci kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, których sygnał uczci 75 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Będzie to równocześnie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

 

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej w sprawie obniżenia poziomu wód podziemnych

>>INFORMACJA<<