info

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przesyła informację "Dopalacze - Wypalacze Groźne narkotyki"

>>informacja<<

 

info

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przesyła informację "Bezpieczne Wakacje"

>>informacja<<

 

info

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przesyła informację " Indywidualna ochrona przed komarami w domu i ogrodzie"

>>informacja<<

 

info

Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia.

>>treść informacji<<

 

info

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

>>treść ogłoszenia<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Jeździeckie zawody sportowe- Puchar Śląska Western i Rodeo"” złożona przez Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo

>>informacja<<

Zawiadomienie dotyczące spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

 

>ZAWIADOMIENIE<