info

Ogłoszenie konkursu ofert w sprawie kontynuacji w roku 2019 "Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2019"

>>treść ogłoszenia<<

plakat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza na konkurs filmowy pt.: Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie.

Szczegóły na stronie internetowej stowarzyszenia >>link<<
info

Informacja dotycząca projektu "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"

>>ulotka informacyjna<<

info
info

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 21 marca 2019 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

>>porządek obrad<<