W związku z przystąpieniem do opracowania aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec, który ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety dotyczącej budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec.

Ankieta ma charakter jedynie informacyjny i służy pozyskaniu danych w celu opracowania Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Od liczby   i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego prosimy o rzetelne podanie danych.

W przypadku pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:

  • Urzędem Gminy – tel. 32 4000 783,
  •   Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o. o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu – tel. 794 243 787, 504 218 836

Ankietę można szybko i wygodnie wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-rudziniec

Można również:

  • złożyć ankietę w Urzędzie Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26, w urnie na parterze lub biurze podawczym;
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec;
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl

 

>>ANKIETA<<

 

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona  wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 roku.

OGŁOSZENIE

 

Informuje się podatników sołectwa Niewiesze, iż zapłaty

III raty podatku za 2020 rok można dokonać wyłącznie przelewem na numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002 bądź bezprowizyjnie w kasie Urzędu Gminy Rudziniec – znajdującej się w ekspozyturze Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą na parterze Urzędu Gminy.

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19   >>więcej<<

 

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z maszyn budowlanych >>więcej<<

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

>>więcej<<

 

Wynajem hal sportowych przy szkołach w Gminie Rudziniec.

 

Obecnie mamy do dyspozycji 2 hale sportowe w Rudzińcu i w Poniszowicach. Hala sportowa w Kleszczowie jest w trakcie odbioru (teoretyczny termin oddania do użytku to listopad 2020r.)

Wynajem hali sportowej w Rudzińcu jest możliwy od 14.09.2020, a hali w Poniszowicach od 5.10.2020r.

Obecnie dyrektorzy w/w szkół przyjmują zgłoszenia co do harmonogramu wynajmu

Biorąc pod uwagę stan epidemii i wszelkie obostrzenia oraz planowane uruchomienie trzeciej hali,  harmonogramy są opracowywane do dnia 15 listopada 2020r. W tym okresie wynajmujemy tylko tym, którzy nie maja boisk sportowych, czyli dla siatkarzy, tenisistów , karateków itp. Pozostali np. piłka nożna wynajem po 15 listopada

W czasie wynajmu obowiązują dotychczasowe regulaminy i zarządzenia dyrektorów szkół. Dodatkowo informujemy, że  ze względów epidemiologicznych;

  •  nie dopuszczamy możliwości korzystania z hal kibiców, widowni i grup towarzyszących
  • korzystanie z szatni ograniczone do minimum
  • osoby wynajmujące(kluby) są odpowiedzialni za przestrzeganie reżimu sanitarnego (wejście i wyjście w maseczkach, dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego we własnym zakresie)
  • po każdym wynajmie co najmniej 15 minut przerwy na wietrzenie i dezynfekcje

 

Dyrektor Szkoły w każdej chwili może zawiesić wynajem hali w razie stanu zagrożenia epidemiologicznego.