Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od   1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. należy składać w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

                Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w Urzędzie Gminy Rudziniec przy ulicy Gliwickiej 26  (w biurze podawczym), u sołtysów jak również w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.rudziniec.biuletyn.net dział „Aktualności” zakładka „Podatki”. (UWAGA! OD 2019 R. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU)

 

 

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe
z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków
o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.