Wobec zapowiedzi Premiera RP, że od 6.05.2020 będą mogły być uruchomione przedszkola i żłobki i że decyzje ma podjąć organ założycielski na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia które zostaną opracowane .  Informuję, że po ukazaniu się wytycznych i po konsultacji z Dyrektorami Szkół podejmę stosowna decyzje. Rząd RP również zapowiedział że nadal będą zasiłki opiekuńcze

z poważaniem

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec

 

Informacje dotyczące epidemii koronawirusa

 

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zostań w domu, walcz z wirusem"

>>informacja<<

 

20 kwietnia Rada Gminy Rudziniec na wniosek Wójta podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU


Szanowni Państwo, w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników, od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Proszę  realizować sprawy; pocztą tradycyjną,  e-mailowo gmina@rudziniec.pl , lub telefonicznie nr tel 32/4000 700 fax 32/7390614

Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian, jednak od 16.03.2020r URZĄD BĘDZIE FIZYCZNIE ZAMKNIĘTY  bez możliwości kontaktu osobistego, za wyjątkiem biura podawczego i USC.

Informacje ZUS dla przedsiębiorców - tarcza antykryzysowa