info Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie "Śląskie w kapsule czasu" mającego na celu wyłonienie pomysłu na artefakt, który mógłby zostać zamknięty w kapsule czasu umieszczonej w fasadzie gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

info

Wicemarszałek Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w jubileuszowej XX edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

info

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Wywóz odbędzie się w godz. 6:00 - 14:00. Prosimy, aby odpady wystawić do godz. 6:00 w dniu wywozu.

>>harmonogram<<

 

Minister finansów wydłużył o siedem miesięcy termin rozliczenia rocznego dla niektórych podatników CIT. Kto z tego skorzysta? Ten kto ma tylko dochody wolne od CIT oraz nie zatrudnia pracowników np.  fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich . Nowy termin określony został w rozporządzeniu ministra finansów.

Link do rozporządzenia

 

plakat
info

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8 dotyczące miedzy innymi osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. organizacje, fundacje, koła gospodyń wiejskich, OSP – nieprowadzące działalności gospodarczej).

Więcej informacji >tutaj<

link

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora zadania polegającego na kontynuacji w roku 2019 Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom (A,C,W135,Y) wśród dzieci urodzonych w 2018 i 2019 r. zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<