>>harmonogram<<

 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze przyjmowane są do 12 czerwca 2020r:

- w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu,

- w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@rudziniec.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą.)

- przesłanie do Urzędu Gminy pocztą lub kurierem.

 

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.

Wniosek „Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” można pobrać po kliknięciu w link.

 

Wszelkich informacji na temat przyjmowania zgłoszeń kandydatów można uzyskać pod nr tel. 32 4000 711.

Szkoły i przedszkola zamknięte do końca zajęć

w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo, kolejny raz konsultowałem z dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych możliwość powrotu dzieci do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.

Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest możliwe bezpieczne otwarcie szkół i przedszkoli do zakończenia regularnych zajęć w roku szkolnym 2019/2020, czyli do 28 czerwca 2020r.

Zainteresowanie rodziców powrotem dzieci do szkół i przedszkoli jest nadal bardzo małe.

Biorąc pod uwagę znaczny rozwój epidemii w województwie śląskim, w tym na terenie Gminy Rudziniec oraz możliwości dostosowania placówek do wytycznych przeciwepidemicznych i sugestię służb sanitarnych zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu zajęć, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów           oraz  pracowników.

Uczniowie nadal mają możliwość korzystania z konsultacji. Sposób przeprowadzania konsultacji ustalili Dyrektorzy poszczególnych szkół i zespołów indywidualnie. Informacje           o sposobie przeprowadzania konsultacji udostępnione są na stronach internetowych poszczególnych szkół i będą nadal podawane uczniom w trakcie zdalnego nauczania.

 

Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec

 

 

Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem?

12 dnia możesz zrobić test w punkcie pobrań. Jeżeji jesteś mieszkańcem Pyskowic lub okolicznych miejscowościach nie musisz już czekać na wymazobus albo szukać odległego miejsca. Od ubiegłego tygodnia taki punkt działa w Szpitalu sp. z o.o. w Pyskowicach.

 
NIE MUSISZ CZEKAĆ NA WYMAZOBUS. BADANIA ZROBISZ W PUNKCIE PRZY SZPITALU W PYSKOWICACH
 
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia test jest bezpłatny, ale można go wykonać wyłącznie 12 dnia kwarantanny. W każdym innym dniu nie będzie to możliwe, nawet odpłatnie. Aby wykonać badanie można spróbować skontaktować się z sanepidem, by umówić wymazobus lub udać się do jednego z punktów pobrań.


Najbliższy od ubiegłego tygodnia działa w mieście Pyskowice, w placówce przy ul. Szpitalnej 2. Badania wykonywane są codziennie, w dni powszednie między godziną 15. a 17, a w weekendy od 12.00  do 14.00. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja, pod numerem  663101236.

Dzień przed badaniem pacjent  otrzyma sms z informacją, że może opuścić miejsce izolacji celem wykonania testu. Policja, która kontroluje obecność w domu podczas kwarantanny, będzie powiadomiona o tym fakcie.

Ministerstwo Zdrowia w swojej informacji podkreśla, że na miejsce pobrań nie wolno dojechać rowerem, motocyklem, komunikacją miejską ani udać się pieszo, a jedynie własnym samochodem. Po drodze nie można wysiadać z auta ani załatwiać żadnych spraw. Jeśli kwarantannę  odbywa kilka osób, a mają zrobić test tego samego dnia, mogą pojechać jednym samochodem.

Jak wykonać badanie

Na badanie należy:
 zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
udać się własnym autem bezpośrednio do najbliższego punktu pobrań, bez załatwiania czegokolwiek po drodze,
 podczas wyjścia przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu,
 na miejscu należy pozostać w aucie, wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu.

 

Gdzie sprawdzić wynik?

Po wykonaniu badania wynik pokaże się na Internetowym Koncie Pacjenta, poinformuje o nim  również laboratorium.

 

Co oznacza wynik?

Jeśli są już wyniki testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta wyświetli się jeden z czterech komunikatów:
    negatywny – wynik ujemny testu - to oznacza, że pacjent nie ma koronawirusa, a stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna zwolnić go z kwarantanny.
    niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną,  
    nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej po 24–48h,
    pozytywny – wynik dodatni testu - potwierdzono obecność koronawirusa, pacjent i osoby, które miały z nim kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

 

W przypadku dodatniego wyniku należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłosić się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.

 

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

>>więcej<<