Wójt Gminy Rudziniec informuje, że należy dokonywać podłączeń nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziniec.
Prace mogą zostać  wykonane wyłącznie  pod nadzorem  ZBGKiM w Rudzińcu.
Tel. kontaktowy : 32 338-67-43

Procedura podłączenia nieruchomość do sieci kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, których sygnał uczci 75 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Będzie to równocześnie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

 

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej w sprawie obniżenia poziomu wód podziemnych

>>INFORMACJA<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert zespołu Chrząszcze” złożona przez Ośrodek - Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach reprezentowany przez ks. Krystiana Worbs.

>>informacja<<

info Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z pytaniami odnośnie suszy rolniczej >informacja<
info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 03 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festyn sportowy w Bycinie” złożona przez Ludowy Klub Sportowy Ślązak Bycina reprezentowany przez Prezesa Grzegorza Piktel oraz Vice Prezesa Adama Szifler.

>>informacja<<