Od 1 sierpnia 2019r. w Gminie Rudziniec  będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów segregowanych. W związku z tym od 16 lipca pracownicy Urzędu Gminy będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

W załączeniu udostępniamy do pobrania "Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego"

 

 

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w Bycinie w dniach od 5 lipca od godz. 8:30 do 11 lipca do godz. 23:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu autobusów.

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

- "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

>>wyniki<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagłośnienie festynu kościelnego w Bycinie"” złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. św. Marcina bpa w Paczynie.

>>informacja<<

woda

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz  podwyższonym zużyciem wody monitorowanym  na  ujęciach na obszarze Gminy Rudziniec, apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy, aby w sposób racjonalny i odpowiedzialny korzystali z wody pitnej, wykorzystując ją wyłącznie w celach bytowych.
Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dostaw, ale biorąc po uwagę zapowiedzi, że upały  nadal utrzymają się jeszcze co najmniej kilka dni, już teraz należy wprowadzić ograniczenia, aby nie doszło do konieczności czasowych przerw w dostawie wody. Dlatego też proszę o powstrzymanie się od podlewania ogródków, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą wodociągową. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

>>zarządzenie ws. ograniczenia zużycia wody w Gminie Rudziniec<<