Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r.  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie krajowe RENEGADE – SAREX 15/II.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zgodnie z poniższym harmonogramem, w godzinach od 6.00 do 22.00 sprzed posesji odbierane będą: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe

>>>HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH<<<

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 września 2015 r. dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"

>>> OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA ŚRODOWISKA <<<

Informujemy, że w dniach 5.10 – 9.10.2015 r. na trasie planowanej budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle i Ujazd w ciągu drogi krajowej nr 40 w obrębie miasta Kędzierzyn-Koźle, gminy Ujazd i gminy Rudziniec (ok.400 mb. do włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 40) prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe zgodnie z decyzją wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Szkoła Podstawowa w Rudnie zaprasza uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko-artystycznym pn. „Magiczny świat zabawek: Światowy Dzień Misia Pluszowego”.

Uczestnicy mają za zadanie przygotować „Misiową pocztówkę”, czyli pocztówkę, na której znajdzie się miś lub misie oraz zredagować wiersz dla misia z okazji jego święta.

Zawiadamia się, iż w dniu 1 października 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Rozporządzenie Nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźna zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach.

 

                 >>> ROZPORZĄDZENIE NR 2 <<<