Zawiadamia się, iż w dniu 23 marca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu dzień 21 marca 2017 r., godz. 15.30 wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Rozpoczęcie prac Komisji odbędzie się w nowej siedzibie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przy ul. Leśnej.  Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec ul. Gliwickiej 26.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 9 marca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym” złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pławniowice 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 107.

>>informacja<<

 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na  rok  szkolny  2017/2018,  organ  prowadzący,  do  dnia  15  kwietnia  2017 r.:

- określa  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego,

- podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym.

 

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
oraz zadowolenia z wykonywania obowiązków.

Pragnę szczerze podziękować za współpracę, zaangażowanie
oraz liczne inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.

Życzę, aby Wasza praca dostarczała Wam
 wielu satysfakcji i była źródłem społecznego uznania.

 

Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

 

Informacja na temat Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Pod Patronatem Wójta Gminy Rudziniec.

>>regulamin<<

 

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż w dniach 13.03. - 17.03.2017 r., godz. 6.00 - 22.00 na terenie Gminy Rudziniec przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.