14 czerwca punktualnie o godzinie 5:00 czterdzieścioro sześcioro uczniów z SP w Rudnie i SP w Poniszowicach wyruszyło do Warszawy. Jednym z głównych punktów programu wycieczki było spotkanie z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka w jego biurze przy ul. Przemysłowej 30/32.

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

>>TREŚĆ OGŁOSZENIA<<

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie wszystkich szkół podstawowych gminy Rudziniec po raz czternasty zmierzyli się w konkursach Ligi Humanistycznej, na których sprawdzana była wiedza dotycząca języka polskiego.

 

Zapraszamy na 20 festyn kościelny w Bycinie który odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Bycinie. Szczegółowy program można zobaczyć na plakacie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2918S Kotulin-Rachowice (ul. Gliwicka) i drodze powiatowej nr 2940S Wydzierów -Taciszów (ul. Leśna) w Rudzińcu"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu na odcinku od Zakładu Komunalnego w kierunku pawilonu handlowego DINO"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 27 czerwca 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do  siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

                      >>> INFORMACJA <<<